Călătorie ~ 2015,  Călătorie în timp / Zeitreise / Időutazás

2015-07-21

Iarmaroc în Piaţa Mare // Jahrmarkt auf dem Großen Ring

O singură clipă, privind din depărtare, am senzaţia că masa asta de oameni aşteaptă în tăcere, compactă şi protejată de un scut, semnalul de deschidere. Judele ridică steguleţul de pînză doar după ce preţurile au fost stabilite, măsurile reglate, greutăţile cercetate. Adunătura pestriţă începe a zumzăi din ce în ce mai tare, începe a mişca rotund şi a se foi încolo şi încoace ca într-un stup enorm şi colorat. O zi de Iarmaroc în Piaţa Mare. Căruţele scîrţie şi-şi fac drum printre muşterii, butoaiele se scoboară şi se rostogolesc pe jos, tîmplari secui şi saşi descarcă mobila încondeiată, boierii hîrşie papucii pe caldarîm şi servitorii îi urmează ca o umbră, ţăranca scoate sîn plin de lapte şi pruncul îl prinde flămînd, într-un colţ căluşarii bat cu opincile de zor şi zornăie din clopoţei. Soldaţi valachi de infanterie, cu chipie mîndre şi pană, aruncă priviri peste umărul femeilor zdravene din Mărginime, ciobani gînditori în bîtă, unguri şi secui în căruţă, ori baţoşi, pe jos, evreu pîntecos cu işlic, săsoaice mîndre cu umbreluţe şi baticuri înflorate de mătase, curcani,raţe şi găini, paporniţe de paie şi coşuri de nuiele, picioare desculţe şi cizme de piele, opinci şi Ipsilanti-domnitor cu caftan şi catifele grele. Desigur,undeva în mulţime, pe scena de lemn se cîntă şi se întîmplă vreo dramă sau poate chiar vreo poveste romanţată de iubire.

Iarmaroc în Sibiu! Neuhauser ni-l lasă zugrăvit în detaliu, document peste ani pentru istoric, pentru antropolog sau pentru bucuria simplă a omului. Lanczedelly după cîţiva zeci de ani, probabil impresionat, copiază pictura lui Nuehasuer, dar o prezintă în tonuri de gri şi alb, redîndu-i prospeţimea şi punînd în evidenţă personaje şi scene. S-ar putea scrie pagini întregi aici despre atmosfera, straiul, mîncarea, viaţa locuitorilor cetăţii: atît de multe neamuri la un loc şi totuşi în armonie, împreună, căci asta era frumuseţea şi pitorescul cetăţii.
Iată ce ne povestesc călători străini: „La 3 mai, la Sibiu, se ţinea iarmarocul. Pentru mine un lucru obişnuit, dar totuşi interesant datorită numeroaselor etnii pe care le vedeai aici laolata. Boieri munteni, moldoveni, armeni, unguri,secui, saşi, din diferite scaune alcătuiau mulţimea de oameni. (… ) Am admirat în mod cu totul deosebit româncele şi armencele imbodobite din belşug.“ (din „Călători străini despreŢările Române“, pag 215.)… Călătorule, de vrei să cunoşti un popor, vizitează-i piaţa! Amestecă-te printre oameni, cercetează, gustă şi miroase. Aici în piaţă este viaţă adevărată!

Adriana Moscicki

Josef Lanzedelli (1774-1832) – „Târg în Transilvania Sibiu 1818“, litografie după originalul lui Franz Neuhauser (1763-1836) – „Iarmaroc în Sibiu 1788“ (sursă foto: Wikimedia Commons)

 

Eine Antwort schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert