Alt-Hermannstadt // Sibiu // Nagyszeben,  Collagen // Colaje

„Piața Huet ~ Piața Mică și Complexul de clădiri lângă Podul Minciunilor // Huet Platz ~ Kleiner Ring und Gebäude bei der Lügenbrücke“

Piața Huet, Piața Mică și Complexul de clădiri lângă Podul Minciunilor descrise de Johann Böbel 1882/83 în harta orașului Sibiu, realizată de după o litografie de Robert Krabs și un desen de F. Dimitrowits din 1875.
Text olograf introductiv, tradus din harta lui Böbel:
„Schimbările care au avut loc între 1830 și 1883, în incinta și în afara orașului. Demolarea porților, turnurilor și bastioanelor care făceau parte din sistemul de fortificație, cât și zidurile de centură dărâmate. Demolarea Podului Minciunii și altor construcții, clădiri, precum și alei, drumuri și străzi desființate, dar și cele noi amenajate etc. adunate și desenate în hartă de Johann Böbel 1882.“

Clădirile mari existente pe Podul Minciunilor
1. Biserica evanghelică Laubenkirche, dedesubt localuri comerciale [Gewölbslokale].
2. Localuri comerciale, încăperi boltite
[Gewölbslokale].
3. Localuri comerciale, încăperi boltite sub arcade
[Gewölbslokale /Arkadenbau].
4. Bolta franzelarilor (trecere de la o piață la cealaltă).
5. Oficiul balanței publice și alte localuri comerciale, deasupra lor la primul etaj, halele de vânzăre ale cizmarilor, croitorilor (sași) și pantofarilor.
6. Așa-numitul Podeț al laptelui, un pasaj mic, boltit de trecere de la o piață la cealaltă.
7. Casa Baronul von Rosenfeld. La parter localuri boltite, la primul și al doilea etaj Academia de Drept (inființată de sași). Dupa ce a fost demolat Podul Minciunilor în anul 1851, Academia de Drept a fost mutată pe str. Fleischergasse // str. Macelarilor în casa nr.32. Din str. Fleischergasse a fost mutată în clădirea (orășenească) albastră din Piața Mare, de acolo pe str. Reispergasse // str. Avram Iancu în clădirile de la nr.9 si 11. Din Reispergasse a fost mutată pe str. Sporergasse // str. General Magheru nr.22… astăzi
[1883] Academia maghiară de Stat.
8. Casa lui Jikeli, cu două etaje, în această
casă exista o farmacie.
9. Podul de trecere pe care se afla căsuța barbierului Kisch. Sub aceste clădiri, după cum este indicat în plan, se afla un tunel boltit și drumul de acces din Orașul de Jos spre Orașul de Sus.
10. Scările acoperite (cu trepte din lemn).

Piața Huet, în trecut numit Cimitir
l. Casa nr. 18, construită pe locul unde se afla o capelă veche, din perioada înainte de Reformațiune, demolată în 1831.
2. Barăcile tocilarilor (construcții din lemn) demolate în anii ’30.
3. Casa organistului Bielz, numită „La Țăranul vesel” [Zum lustigen Bauern], demolată în anii ’50.
4. Scară de acces. Capelă, inițial bibliotecă, transformată în anii ’60 în sală de clasă. În anii ’30, încă mai existau tei vechi lângă portalul nord
ic al bisericii și în fața casei parohiale. Acestea au fost însă tăiate. În anii ’40 au fost plantați teii care există și astăzi [1883]. Până în anii ’50 piața era pavată doar parțial, în anii ’60 a fost nivelată, nou pavată și amenajată cu trotoar.
5. Scără
de acces spre clădirea de la nr. 1 și 6 str. Măcelarilor [Fleischergasse] (scară demolată).

Piața Mică
1. Toate clădirile
, de la nr. 7 până la nr. 16, aveau arcade până în anii ’60, numite „unter dem Gestimpel”, unde cizmarii și postăvarii aveau standuri de vânzare.
2. Bolțile Măcelarilor [Fleischerlauben], anterior sub arcade deschise, zidite în anii ’50.
3. Fosta
scară de acces spre Teatrul Actorilor Amatori [Dilletanten Theater].
4. Casa nr. 23 până în anii ’50 cu arcade.
5. Casa nr. 25 până în anii ’60 cu arcade.
6. Casa nr. 32 până în anii ’50 cu arcade.
7. Fântână veche, foarte adâncă, înconjurată cu un grilaj artistic de fier, a existat până în anii ’30. Inițial fântână cu roată a fost transformată într-o fântână cu pompă. În anii ’50 a fost abandonată și acoperită cu fostăne de stejar. În anii
50, când Podul Minciunilor a fost înlăturat, Piața Mică era încă nepavată, dar până la sfârșitul anilor 50 a fost nivelată, pavată și prevăzută cu trotoar. În anii ’70 au fost plantați tei.

Trecerea din Piața Huet (cimitir) spre Piața Mică sub cladirea de la nr. 14 se numea Gaura Pantofarilor // Schuster-Loch.
Trecerea din Piața Mică spre str. Avram Iancu // Reispergasse sub clădirea de la nr. 22 se numea Gaura Pielarilor // Lederer-Loch.
Pasajul de lângă Garda Principală se numea Gaura Generalului // General-Loch.
Podețul din fața clădirii Comandantului a fost desființat în anii ’50.
Primul trotoar cu mozaic a fost pus în anii ’50 în Piața Mare lângă Biserica Catolică. La sfârșitul anilor șaizeci au fost plantați primii tei în fața Bisericii Catolice. În anii șaptezeci au fost plantați copaci și în jurul Pieței Mari.

Text olograf introductiv, original în limba germană din harta lui Böbel:
Die Veränderungen welche entstanden sind, seid dem Jahre 1830 bis 1883, in der Stadt und ausserhalb derselben. Abtragung der Stadt-Thore, der Stadtmauer-Thürme, Bastheien und fast sämtlicher Stadtmauern. Abtragung der Lügenbrücke und sonstiger Gebäude, eingegangene Gässchen und Fahrstrassen, neu entstandene Gassen und Strassen, u.s.w. zusammengestellt und in den Plan gezeichnet von Johann Böbel 1882.“

Die grossen Gebäude auf der vormals bestandenen Lügenbrüke
1. Die Laubenkirche, unter dieser ebenerdig Gewölbslokale.
2. Gewölbslokale
3. Gewölbslokale (Arkadenbau)
4. Weisbäckerladen (Durchgang von einem Platz zum andern).
5. Das städtische Waghaus und sonstige Verkaufslokale, ober diesen im ersten Stock, die Verkaufshallen der Tschismenmacher, der sächsischen Schneider und Schuster.
6. Das sogenannte Milchbrückel, ein nieder gewölbter Durchgang von einem Platz zum anderer.
7. Baron von Rosenfeldsche Haus. Zu ebener Erde Gewölbslokale, im ersten und zweiten Stock die Fakultät. (Von den Sachsen gegründet). Als die Lügenbrücke im Jahre 1851 abgetragen wurde, ist die Rechtsakademie in die Fleischergasse in das Haus Nro.32 übersiedelt. Aus der Fleischer Gasse in das früher sogenannte blaue Stadt Haus auf dem Grossen Ring, von dort in die Reispergasse in die beiden Häuser N.9, 11. Aus der Reispergasse in die Sporer Gasse, in das Haus N.22… ist sie nun ungarische Staat Akademie.
8. Jikeli’sche Haus, zwei Stock, in dem Haus die Apotheke.
9. Die Überfahrtsbrücke, auf derselben das Häuschen mit der Barbier Stube Kisch. Unter diesen Gebäuden, wie im Plane angegeben ist, bestand ein hochgewölbter Tunnel zur Auffahrt aus der unter Stadt in die ober Stadt.
10. Die gedeckte Stiege. (mit Holz Stufen)“

Huetplatz, früher Friedhof genannt
l. Das Haus Nro.l8. An der Stelle stand eine alte Kapelle noch aus der Zeit vor der Refarmation, welche im Jahre 1831 abgetragen worden ist.
2. Die Schleifer Hütten (Holzbau) sind in den 30siger Jahren abgetragen.
3. Bielz’sche Haus, genannt „zum lustigen Bauern“, ist in den 50ziger Jahren abgetragen worden.
4. Aufgang. Diese Kapelle wurde in den 60ziger Jahren hergerichtet zum Schulzimmer, war früher Bibliothek. In den 30siger Jahren standen noch mehrere uralte Lindenbäume beim Nordportal der Kirche und vor dem Stadtpfarrgebäude. Diese wurden jedoch umgehauen. In den 40ziger Jahren sind die jetzt stehende gesetzt worden. Bis in die 50ziger Jahre ist dieser Platz nur theilweise gepflastert, in den 60ziger Jahren reguliert, neu gepflastert Trotoir gelegt.
5. Eigegangene Treppe zwischenden den Häusern 1. 6. zur Fleischergasse.

Kleiner Ring
1. Sämtliche Häuser von Nro.7 bis 16 waren bis in den 60ziger Jahren noch mit Arkaden versehen und genannt unter dem Gestimpel unter welchem die Tschismenmacher und Wollweber ihre Verkaufsplätze hatten.
2. Die Fleischbänke vormals unter offenen Arkaden, in den 50ziger geändert.
3. Vormals Aufgang zum Dilletanten Theater.
4. Das Haus Nro.23 bis in den 50ziger Jahren mit Arkaden.
5. Haus Nro.25 bis in den 60ziger Jahren mit Arkaden.
6. Haus Nro.22 bis in die 50ziger Jahre mit Arkaden.
7. Alter sehr tiefer Brunnen bestand bis in den 30siger Jahren mit sehr kunstvoll gearbeitetem Eisengitter und Rad. Wurde später zu einem Pumpbrunnen hergerichtet, in den 50ziger Jahren gänzlich aufgelassen, wurde mit Eichenpfosten zugedeckt. In den 50ziger Jahren, als die Lügenbrücke abgetragen wurde, war bis zu dieser Zeit der ganze Kleine Ring noch ungepflastert, erst gegen Ende der 50ziger Jahre wurde reguliert, gepflastert und Trotoir gelegt und in den 70ziger Jahren die Lindenbäume gesetzt.

Den Durchgang vom Huetplatz (Friedhof) zum Kleinen Ring unter dem Hause 14 hiess man allgemein dass Schuster-Loch.
Den Durchgang vom Kleinen Ring in die Reispergasse in dem Haus 22 hiess man allgemein das Lederer-Loch.
Die Durchfahrt neben der Haupt-Wache hiess man allgemein das General-Loch.
Das Brückel vor dem General Comando Gebäude ist in den 50ziger Jahren weggeschafft worden.
Das erste Mosaiktrotoir ist in den 50ziger Jahren gelegt worden, und wurde der Anfang damit auf dem Grossen Ring gemacht, bei der katholischen Kirche. Zu Ende der 60ziger Jahre wurden die ersten Lindenbäume vor der katholischen Kirche gesetzt. In dem 74ger Jahren wurden rings um den ganzen Grossen Platz Bäume gesetzt.

Eine Antwort schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert