Alt-Hermannstadt // Sibiu // Nagyszeben,  Collagen // Colaje

„Podul Minciunilor și clădirile deasupra tunelului boltit din Piața Mică // Lügenbrücke und Gebäude über der Auffahrt zum Kleiner Ring“

Podul Minciunilor și clădirile deasupra tunelului boltit din Piața Mică descrise de Johann Böbel în albumul renumit Porțile din Sibiu odinioară existente după natură desenate // Die vormals bestandenen Stadttore von Hermannstadt nach der Natur gezeichnet și în în harta orașului Sibiu, realizată 1882/83 după o litografie de Robert Krabs și un desen de F. Dimitrowits din 1875.

De-a lungul timpului Podul Minciunilor apare sub diferite denumiri: Podul Mincinoșilor / Podul Culcat sau Podul Supendat // Liegenbrücke! Doresc să subliniez aici că denumirea corecta a fost și este Lügenbrücke ceea ce înseamnă Podul Minciunilor. Denumirile greșite au rezultat mai ales prin citirea și/ sau traducerea eronată a cuvântului lug – lugen – lygen – lügen, cuvânt care, folosit ca verb înseamnă a minți (lügen) și ca substantiv înseamnă minciună (Lüge), minciuni (Lügen). Cine nu cunoaște limba germană ar putea interpreta / confunda cu ușurință litera „ü“ (vocala „u“ cu tremă), cu doi de „ii“ și astfel ar citi eronat în loc de LügenbrückeLiigenbriicke sau Liigenbrücke. Cuvântul Liigenbrücke sună la fel ca și cuvântul compus Liegenbrücke (Liegen+Brücke = culcat+pod), dar în limba germană nu există cuvantul liigen, doar cuvântul liegen (cu „e”) care înseamnă culcat. Cele două cuvinte Liegen+Brücke nu se folosesc în combinația respectivă în limba germană. Dacă podul s-ar fi numit în limba germană Podul Culcat atuncea s-ar fi scris în felul următor: Liegende Brücke (ceea ce pare destul de ciudat, având în vedere că toate podurile sunt construcții orizontale).
Denumirea Liegende Brücke (Podul culcat), la fel ca și Lügner Brücke (Podul Mincinoșilor) nu apar în nicio cronică, carte sau alt document din trecut, deoarece aceaste expresii nu s-au folosit (și nu se folosesc nici în ziua de astăzi) de populația germană/ săsească sibiană în legătură cu Podul Minciunilor.
În perioada dualismului austro-ungar (1867-1918) exista tendința de a șterge din denumirea podului cuvântul minciună, și înlocuirea acestuia prin cuvântul culcat. Denumirea germană – Liegenbrücke – sună la fel de urât, adică „zgârie” la ureche, ca și în limba română expresia – Culcat Pod – tradus prin (sau transformat în) Podul Culcat! Din păcate folosirea denumirilor greșite, cum ar fi Liegenbrücke, a fost propagată sporadic chiar și de renumitul Emil Sigerus.

Johann Böbel numește podul care face legătura între Piața Huet și Piața Mică Lügenbrücke ceea ce înseamnă Podul Minciunilor. Sibianul Johann Böbel s-a născut la data de 8 ianuarie 1824 și a decedat la 27 aprilie 1887. În anul demolării podului din Piața Mică (1851) Böbel avea 27 de ani. Ca martor ocular este logic să folosească denumirea corectă Lügenbrücke // Podul Minciunilor, cand vorbește de podul de trecere (Überfahrtsbrücke), pe care se afla căsuța barbierului Kisch, demolată împreună cu podul respectiv în anul 1850/51.

Text olograf introductiv, tradus din harta lui Böbel realizată 1882/83:
„Schimbările care au avut loc între 1830 și 1883, în incinta și în afara orașului. Demolarea porților, turnurilor și bastioanelor care făceau parte din sistemul de fortificație, cât și zidurile de centură dărâmate. Demolarea Podului Minciunii și altor construcții, clădiri, precum și alei, drumuri și străzi desființate, dar și cele noi amenajate etc. adunate și desenate în hartă de Johann Böbel 1882.“

Clădirile mari existente pe Podul Minciunilor
1. Biserica evanghelică „Laubenkirche” / la parter încăperi boltite cu localuri comerciale
2. Prăvălii, localuri comerciale, încăperi boltite [Gewölbslokale]
3. Prăvălii, localuri comerciale, încăperi sub arcade [Arkadenbau]
4. Prăvălia franzelarilor [Weißbäcker] și trecere dintr-o parte spre cealaltă a pieții
5. Oficiiul balanței publice și alte prăvălii / la etaj prăvăliile cizmarilor, croitorilor și pantofarilor sași.
6. Așa-numitul Podeț al Laptelui [Milchbrückel], pasaj boltit de trecere de la o piață la alta
7. Casa Baronul [Johann Michael] von Rosenfeld cu localuri boltite / la etajul 1 și 2 se afla Academia de Drept (înființată de sași). Când Podul Minciunilor [Lügenbrücke!!!] a fost demolat în 1851, Academia de Drept [Rechtsakademie] s-a mutat pe str. Măcelarilor [Fleischergasse] în casa nr. 32. Din str. Măcelarilor s-a mutat în fosta, așa-numita Casă orășenească albastră [blaue Stadt Haus] din Piața Mare, de acolo pe str. Avram Iancu [Reispergasse] în clădirile de la nr. 9 și 11. Din str. Avram Iancu pe str. General Magheru [Sporergasse] în cladirea de la nr. 22… astazi [1883] Academia Maghiară de Stat.
8. Casa lui Jikeli, clădire cu două etaje / la parter se afla o farmacie
9. Pod de trecere de la o piață la alta. Pe pod se afla căsuța barbierului Kisch. Sub aceste clădiri, așa cum este indicat în plan, se afla un tunel cu boltă înaltă, care permitea accesul dinspre Orașul de jos spre Orașul de sus
10. Scară acoperită (cu trepte din lemn) [Burgerstiege]

Text olograf introductiv, original în limba germană din harta lui Böbel 1882/83:
Die Veränderungen welche entstanden sind, seid dem Jahre 1830 bis 1883, in der Stadt und ausserhalb derselben. Abtragung der Stadt-Thore, der Stadtmauer-Thürme, Bastheien und fast sämtlicher Stadtmauern. Abtragung der Lügenbrücke und sonstiger Gebäude, eingegangene Gässchen und Fahrstrassen, neu entstandene Gassen und Strassen, u.s.w. zusammengestellt und in den Plan gezeichnet von Johann Böbel 1882.“

Die grossen Gebäude auf der vormals bestandenen Lügenbrüke
1. Die Laubenkirche, unter dieser ebenerdig Gewölbslokale.
2. Gewölbslokale
3. Gewölbslokale (Arkadenbau)
4. Weisbäckerladen (Durchgang) von einem Platz zum andern.
5. Das städtische Waghaus und sonstige Verkaufslokale, über diesen im ersten Stock, die Verkaufshallen der Tschismenmacher, der sächsischen Schneider und Schuster.
6. Das sogenannte Milchbrückel, ein nieder gewölbter Durchgang von einem Platz zum anderer.
7. Baron [Johann Michael] von Rosenfeld’sche Haus. Zu ebener Erde Gewölbslokale, im ersten und zweiten Stock die Fakultät. (Von den Sachsen gegründet). Als die Lügenbrücke im Jahre 1851 abgetragen wurde, ist die Rechtsakademie in die Fleischergasse in das Haus N.32 übersiedelt. Aus der Fleischer Gasse in das früher sogenannte blaue Stadt Haus auf dem Grossen Ring, von dort in die Reispergasse in die beiden Häuser N.9, 11. Aus der Reispergasse in die Sporer Gasse, in das Haus N.22. …. ist sie nun ungarische Staat Akademie.
8. Jikeli’sche Haus, zwei Stock, in dem Haus die Apotheke.
9. Die Überfahrtsbrücke, auf derselben das Häuschen mit der Barbier Stube Kisch. Unter diesen Gebäuden, wie im Plane angegeben ist, bestand ein hochgewölbter Tunnel zur Auffahrt aus der unter Stadt in die ober Stadt.
10. Die gedeckte Stiege. (mit Holz Stufen).
(Ilustrații din arhiva grupului Alt-Hermannstadt)

Piața Mică // Kleiner Ring // Kispiac tér ~ În această pictură frumoasă, realizată de Heinrich Zutter în anul 1846, se văd două case din Complexul de clădiri construite pe tunelul boltit din Piața Mică // Kleiner Ring. Clădirile au fost ridicate la sfărșitul sec. al XV-lea deasupra drumului care făcea legătura între Orașul de Jos și Orașul de Sus, prin prelungirea străzii Ocnei // Burgergasse. În unele documente întregul complex cu tunelul boltit apar sub denumirea Lügenbrücke. Complexul de clădiri a fost demolate de italieni în anul 1851, impreună cu vechiul pod de trecere Lügenbrücke // Podul Minciunilor! (sursa ilustrație Konrad Klein)

Eine Antwort schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert