Alt-Hermannstadt // Sibiu // Nagyszeben,  Böbel | Plan 1882/83,  Collagen // Colaje

„Poarta şi bastionul Ocnei // Burger Tor und Burger Bastei”

În unele surse Poarta Ocnei (denumirea germana „Burgertor“) apare scris „Bürgertor“, cu tremă deasupra literei „u“. Totuși numele acestei porți nu are nicio legătură cu „cetățean“ sau „cetate“. Poarta Burger / Burger Tor nu înseamnă nici „Poarta Cetățenilor” nici „Poarta Cetății”.
Cuvântul „cetățean“ se traduce în limba germană prin <Bürger>, în dialectul săsesc prin ~<Berjer>… cuvântul „cetate“ prin <Burg> / săsește ~<Burjch>.
Strada Ocnei din Sibiu se numește în limba germană: <Burger Gasse> / săsește: ~ < Borjer Gass> (sufixul „jer“ din <Borjer> se pronunță la fel precum în cuvântul românesc „ieri“). <Borger / Borjer> era denumirea veche pentru <consilier>. Consilierii din „rândul celor 12“ formau „consiliul municipal” administrația orașului și a scaunului medieval (A.Pankratz). Deci, traducerea corectă pentru „Porta <Burger/Borger/Borjer>“ ar fi „Poarta Consilierilor“!

În anul 1882/83 Johann Böbel desenează, notează şi descrie într-o harta din 1875 modificările care au avut loc în oraşul Sibiu în sec.19, între 1830 și 1882. Aici o scurtă descriere a Porţii Ocnei // Burger Tor:

I – Poarta exterioară – demolată 1830
II – Poarta principală – demolată 1856
III – Hala de trecere – lângă Turnul de Poartă
IV – Bastionul Ocnei // Burger Bastei – demolat 1865
V – Casa paznicului de poartă // Thorhüterhaus
VI – Pod de căsăpit animale – desființat 1870 (podul abatorului se afla între casa paznicului de poartă și moară)
VII – Curtină // Zwinger – spațiul între ziduri
VIII – Locuința slujbașului orașului // Stadt Diener
IX – Fostul cimitir evreiesc – până în anii 1850
X – Baricadele din perioada 1848-1849
XI – Fosta casă de pază militară – lângă bastion
XII – Străduța dispărută – lângă bastion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johann Bäbel – Poarta Burger din Sibiu, vedere din exterior (demolată în 1856?)“ // „Das Hermannstädter Burgertor, Aussenansicht (abgetragen 1856?)“ – Carte Poștală, dintr-un set cu picturi executate de Johann Böbel, tipărite la Intreprinderea Poligrafică Sibiu.
„Johann Böbel – Poarta Burger din Sibiu, vedere dinspre ora
ș (demolată în 1856?)“ // „Das Hermannstädter Burgertor, Innenansicht (abgetragen 1856?)“ – Carte Poștală, dintr-un set cu picturi executate de Johann Böbel, tipărite la Intreprinderea Poligrafică Sibiu.

Poarta exterioară a fost demolată 1830. Poarta pricipală a fost dărâmată în anul 1856 (1857). Turnul-poartă avea formă dreptunghiulară şi era sprijinit de şase contraforturi.
În partea superioară turnul era înconjurat de o galerie deschisă. În faţă porţii se afla podul peste canalul Mühlkanal. Spre oraș (alipit turnului de poartă) se afla hala de trecere. Cămăruța paznicului de turn se afla sus în turn. Bastionul din faţa porţii a fost construit în a două jumătate a sec.16. Poarta şi bastionul Ocnei au fost apărate de breasla Cizmarilor. În zona portii exterioare se aflau baricadele în timpul revoluţiei din 1848-1849.

Bastionul, pe care se aflau ramele pânzărilor, a fost demolat 1865. În cursul demolării, str. Pielarilor a fost prelungită până la str. N.Teclu (prin străpungerea zidului centurii a IV-a). Extramuros, în partea vestică, lângă Aleea Studenţilor şi Turnul Pulberăriei, se afla Cimitirul evreiesc, desființat în anii 1850. Tot în zona respectivă se afla Turnul Zidarilor, lângă care se vărsa pârăul Valea Mare în apele canalului Mühlkanal. Între Turnul Zidarilor şi Poarta Ocnei se afla baia publică (cu valuri) // Bade Anstalt (Wellenbad). În anul 1870 a fost înlaturat Podul Abatorului. În anul 1886 a fost construit turnul de incendiu din lemn (pe locul unde se afla bastionul – vezi nr. IV).

(o descriere asemănătoare, dar mai detaliată, despre Poarta Ocnei // Burgertor, se regăseşte și în albumul lui Böbel – Porţile oraşului Sibiu // Die Stadttore von Hermannstadt)

„Das Burger Thor und die Bastei (siehe Plan)“
„Im Jahre 1830 wurde das äussere Burger Thor abgetragen, siehe III. Der vormal bestandene Burger Thor Thurm, in einem länglichen Viereck war auf 6 mächtigen, sehr hohen mit Stein Einfassung versehenen Pfeilern gebaut, ringsum auf denselben befand sich eine offene Gallerie ganz in der Art wie sie noch an vielen Kirch Thürmen im Sachsenland anzutreffen sind.
III. Gegen das innere der Stadt war eine hochgewölbte Durchfahrtshalle. In einer Ecke des Thurmes befand sich das Thurmwächter Stübchen. Der ganze Bau des Burger Thores war einer förmlichen Burg ähnlich. Ist im Jahr 1856 abgetragen worden. Damit der Verkehr nicht gestört blieb während der Abtragung, so wurde der Durchbruch aus der Lederer Gasse, gemacht und eine Holzbrücke über den Mühl Canal hergestellt.
IV. Im Jahr 1865 wurde auch die grosse Bastei vor dem Burgerthor abgetragen. In dieser Bastei hatten die Tuchmacher ihre Rahmen zum aufspannen der Tücher (siehe Plan).
V. Das Thorhüter Häuschen.
VI. Die Schlacht Brücke im Jahr 1870 beseitigt.
VII. Zwinger
VIII. Wohnung des Stadt Dieners.
IX. Bis in den 50ziger Jahren der Begräbnis Platz der Juden, hinter dem ehemaligen Pulver Thurm (siehe Plan)
X. Die Barrikaden 1848-1849.
Als der grösste Theil Stadtmauern mit den gedeckten Gallerten in den 50ziger und 60ziger Jahren noch bestand, wurden diese aus alter Zeit her, von den Tuchmachern und Seilern zu ihrer Arbeit benützt. Im Jahre 1871 am 27 November wurde in der comunitäts Sitzung beschlossen, die noch bestandenen Stadtmauer Reste der Unter Stadt sämmtlich der Erde gleich abzutragen. In den 70ziger Jahren geschah es auch, und wurde auch die kleine Bastei abgetragen, (siehe Plan Wagnergasse).“
(Poarta Burger/Ocnei – Text original din harta lui Böbel 1882/83)

Eine Antwort schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert