Alt-Hermannstadt // Sibiu // Nagyszeben

„Haus mit Karyatiden in Hermannstadt” // „Casa cu cariatide din Sibiu”

În timpul revoluției de la 1848-1849, clădirea de pe str. Mitropoliei 13, cunoscută sub denumirea de Casa cu cariatide a fost avariată, etajul casei fiind distru de un incendiu. Cu această ocazie a fost distrus și bovindoul susținut de două cariatide din piatră. La restaurarea clădirii s-a renunțat la refacerea bovindoului. Din păcate balconul actual nu armonizează cu cele două statui imense.

În harta orașului Sibiu, desenată de Johann Böbel 1883, autorul notează la capitolul Balcoane (Bovindouri) // Die Balkone (Althanen) următoarea informație interesantă:
III. Balconul casei nr. 15 [astăzi 13] de pe str. Fleischer Gasse [Măcelarilor / Mitropoliei] este mai puțin frumos [decât celelalte balcoane din oraș], are o balustradă obișnuită din fier și este susținut de două figuri de femei din piatră, colosale, frumos realizate. Aceste figuri (sculpturi minunate) ar putea împodobi cele mai elegante palate din oraș… balcoanele construite în ultimul timp, anii 1860-70, sunt mai primitive decât grațioase... – traducere din limba germană [Böbel mai notează că în anul 1883 existau 18 clădiri cu balcoane / bovindouri în Sibiu]
III. Der an dem Haus N. 15 in der Fleischer Gasse befindliche Balkon ist weniger schön, mit einem gewöhnlichen Eisen Geländer versehen, wird von zwei colosalen, aus Stein herrlich gearbeiteten Frauen Figuren getragen. Diese Figuren (herrliche. Bildhauer Arbeit) könnten einen der ersten Paläste beschmücken… die in letzterer Zeit, 60ziger und 70ziger Jahre gebauten Balkone sind mehr schwerfällig als zierlich gebaut… – textul original

Strada Măcelarilor // Fleischergasse // Mészáros utca din Sibiu ~ detaliu din litografia colorată, realizată de Joseph Hoegg (1818-1885), tipărită la Institutul Litografic Arnz & Co din Düsseldorf.
Text inscripționat: J. Hoegg lith. Die Fleischergasse in Hermannstadt – Lith. Jnst. v. Arnz & Co in Düsseldorf. (Farblitographie von Joseph Hoegg, hergestellt im Lithographischen Institut v. Arnz & Co in Düsseldorf).

Eine Antwort schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert