Alt-Hermannstadt // Sibiu // Nagyszeben,  Böbel | Album 1887

„Albumul BÖBEL”

* Albumul BÖBEL *

Renumitul album realizat de Johann Böbel poartă titlul: „Die vormals bestanndenen Stadt-Thore von Hermannstadt nach der Natur gezeichnet” // „Porțile din Sibiu odinioară existente după natură desenate” (traducere mot-a-mot „Porțile odinioară existente ale Sibiului după natură desenate”). Albumul a fost descoperit după moartea artistului, survenită în luna aprilie 1887, vezi necrologul lui Johann Böbel(*). Existența albumului este atestată și într-un articol apărut în Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde din 27 august 1887.


Johann Böbel s-a născut 1824 la Sibiu, unde a trăit și a decedat în 27 aprilie 1887. De meserie brutar / franzelar, a fost câțiva ani staroste al breslei brutarilor. În tinerețe a fost scurt timp elevul pictorului sibian Franz Neuhauser cel Tânăr (1763–1836). A creat acuarele, picturi în tempera și ulei. A realizat o machetă de arhitectură a orașului medieval, o panoramă și a desenat o hartă detaliată a orașului Sibiu în 1882/83 (după o litografie de Robert Krabs din 1875), completată cu texte olografe, informative, de mare valoare documentară și istorică. A realizat un album inedit care poartă titlul „Die vormals bestandenen Stadt-Thore von Hermannstadt nach der Natur gezeichnet” // „Porțile orașului Sibiu existente odinioară, desenate după natură”! Albumul cuprinde 22 acuarele și 5 + 1 planuri / planșe detaliate ale sistemului de fortificații, însoțite cu explicații olografe.
Pentru mine, Johann Böbel, este unul din marile personalități ale orașulu Sibiu. A fost cronicar, cartograf și pictor amator (autodidact fără studii superioare, fără diplome)… un suflet de artist, care și-a dedicat viața studiului istoriei orașului natal, un sibian care merită respectul cuvenit, aprecierea și recunoașterea pentru ceea ce a realizat.

(*)Necrologul lui Johann Böbel apărut în ziarul sibian „Siebenbürgisch- Deutsches Tageblatt“ / nr. 4068 din 30 aprilie 1887:
(† Johann Böbel) Pe strada Avram Iancu se află, între clădiri în mare parte moderne, o casă mică cu un fronton antic. Această casă, deasemenea, un monument din secolele anterioare, este cunoscută de toată lumea sub numele „La Cometă”, denumire primită de la un obiect moștenit de la proprietar, o masă a cărei placă de sticlă albastră acoperă o cometă aurie. Pe această masă se află un album valoros, care conține ilustrații, acuarele fin executate ale tuturor porților orașului, fortificațiilor și zidurilor din Sibiu – așa cum au existat în ciuda atacului inamic din trecut și, într-o oarecare măsură, servesc și astăzi atacurilor maniei de demolaren și planare în numele modernizării și înnoirii. O mare parte din informațiile interesante și importante pentru istoricul artei ar fi dispărute pentru totdeauna, dacă aceste imagini unice – într-un mod de neînțeles [de norocos] – nu ar fi fost realizate cu o adevărată „sârguință de albină” de către un cetățean fidel al Sibiului de-a lungul unei vieți de om. Este vorba despre cetățeanul maestru brutar [franzelar] JOHANN BÖBEL, al cărui trup neînsuflețit a fost transportat ieri, escortat din casa menționată de un cortegiu funerar, spre locul de veci…” (traducere din limba germană)
(*)Nachruf auf Johann Böbel erschienen in der Hermannstädter Zeitung „Siebenbürgisch- Deutsches Tageblatt“ / nr. 4068 vom 30 April 1887:
(† Johann Böbel) In der Reispergasse steht zwischen Wohngebäuden von meist modernem Aeußern ein kleines Haus mit altertümlichem Gibel. Es ist gleichsam ein Denkmal aus früheren Jahrhunderten und gewiß jedem unter dem Namen „Zum Kometen“ bekannt, welche Bezeichnung es von einem Erbstück des Eigentümers, von einem Tisch erhalten, dessen blaue Glasplatte einen goldenen Kometen bedeckt. Auf diesem Tisch liegt ein wertvolles Album, welches in Wasserfarben fein ausgeführte Abbildungen sämtlicher Stadttore, Befestigungstürme und Mauern Hermannstadts erhält – wie sie in vergangenen Zeiten dem feindlichen Angriff trotz geboten und zum Teil heute noch der Neuerungs- und Nivellierungssucht zum Angriffe dienten. Viel Interessantes und Wichtiges für den Kunsthistoriker geradezu Unentbehrliches wäre für immer verloren gegangen, wenn diese – unbegreiflicher Weise – fast einzigen Bilder nicht mit einem wahren Bienenfleiß von einem treuen Bürger Hermannstadts während eines vollen Menschenalters angefertigt worden wären. Es ist dies der bürgerliche Weißbäckermeister JOHANN BÖBEL, dessen Leiche gestern unter allgemeiner Trauergeleitung aus dem erwähnten Hause zu Grabe getragen wurde…“ (textul original)

Urmatorul text, referitor la albumul Böbel, a fost preluat de pe site-ul web: http://oldies.cmuntean.ro/Bobel/home_ro.htm (din păcate site-ul nu mai este activ)
„Albumul Böbel are titlul Die vormals bestanndenen Stadt-Thore von Hermannstadt nach der Natur gezeichnet (Porțile orașului Sibiu existente odinioară, desenate după natură). Are format în folio și dimensiunile 50 x 47 cm. Existența albumului este atestată / documentar la 27 august 1887, la câteva luni de la moartea autorului survenită la 27 aprilie, într-o știre din Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde legată de expoziția de artă plastică din acel an organizată în Sibiu.
Albumul cuprinde 22 acuarele, 5 planuri cu detalii zonale ale sistemului de fortificații însoțite cu explicațiile olografe ale lui Johann Böbel, precum și o harta a sistemului de fortificații având adosata încă o pagină de texte explicative. Acuarelele pe ultima pagină a albumului nu sunt terminate.
O însemnare de pe pagină de titlu, partea stânga jos, consemnează: Lipsesc din acest album planșele 1, 24 și 25.
Albumul a suferit o restaurare veche ce a vizat nu atât acuarelele propriu-zise ci suportul de carton al acestora. La ora actuală, în mai multe locuri foile au cedat, necesitând o altă restaurare. Starea de conservare a acuarelelor, planurilor și textelor este corespunzătoare.“

PS Textele în limba germană, notate de Johann Böbel în cele 6 planșe, au fost transcrise/ copiate de mine, cuvânt cu cuvânt! ~ Textele în limba română au fost preluate de pe site-ul vechi și prelucrate, completate! ~ Informațiile din parantezele rotunde (…) se regăsesc și în textele originale. ~ Informațiile din parantezele drepte […] au fost adăugate de mine, și conțin detalii suplimentare.

Pentru a mări planșele lui Böbel dați de două ori click pe ilustrațiile și activați funcția zoom!

Link-uri spre:
Planșa 1 ~ (lipsește)
Planșa 2 ~ Poarta Cisnădiei / Heltauer // Heltauertor: LINK
Planșa 3 ~
Poarta Cisnădiei / Heltauer // Heltauertor: LINK
Planșa 4 ~ Strada Cetății / Harteneck // Harteneckgasse: LINK
Planșa 5 ~ Strada Cetății / Harteneck // Harteneckgasse:
LINK
Planșa 6 ~ Plan Poarta Cisnădiei: LINK
Planșa 7 ~ Poarta Leșurilor // Leichentor:
LINK
Planșa 8 ~ Poarta Leșurilor // Leichentor: LINK

Planșa 9 ~ Turnul Arhebuzierilor și Turnul Lăcătușilor // Armbrusterturm und Schlosserturm: LINK
Planșa 10 ~ Plan Poarta Leșurilor:
LINK
Planșa 11 ~ Poarta Gușteriței / Elisabeta // Elisabethtor:
LINK
Planșa 12 ~ Poarta Gușteriței / Elisabeta // Elisabethtor: LINK

Planșa 13 ~ Poarta Gușteriței / Elisabeta // Elisabethtor: LINK
Planșa 14 ~ Plan Poarta Elisabeta: LINK
Planșa 15 ~ Capela Crucii și Biserica Elisabeta // Kreuzkapelle und Elisabethkirche:
LINK
Planșa 16 ~
Poarta Ocnei / Burger // Burgertor: LINK
Planșa 17 ~ Poarta Ocnei / Burger // Burgertor: LINK
Planșa 18 ~ Plan Poarta Ocnei:
LINK
Planșa 19 ~ Poarta Turnului / Sag // Sagtor: LINK

Planșa 20 ~ Poarta Turnului / Sag // Sagtor: LINK
Planșa 21 ~ Plan Poarta Turnului:
LINK
Planșa 22 ~ Turnul Aurarilor și Turnul Pielarilor // Goldschmiedeturm und Ledererturm:
LINK
Planșa 23 ~ Strada Manejului // Reitschulgasse:
LINK
Planșa 24 ~ (lipsește
)
Planșa 25 ~ (lipsește)
Planșa 26 ~ Plan al incintei orașului cum era el până în anul 1835: LINK
Planșa 27 ~ Turnul Aurarilor și Turnul Olarilor // Goldschmiedeturm und Töpferturm:
LINK

Eine Antwort schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert