Călătorie ~ 2016,  Călătorie în timp / Zeitreise / Időutazás

2016-01-22

oamenii neştiuţi ai Cetăţii – Grete P.

2. Telegrama

Privea oraşul de la înălţimea ferestrei strîngînd la piept depeşa proaspăt sosită. Îşi făcuse un obicei în a prelungi chinul aşteptării şi, în loc de a da fuga pînă la masa de lucru, să-l despice frumos cu cuţitaşul de argint, ţinea aşa plicul lipit de volanele bluzei, suspina uşor, apoi îl atingea cu obrazul, adulmeca hîrtia, închidea ochii şi visa o clipă. Desigur, recunoştea totdeauna caligrafia în tuş negru şi zîmbea. Aşezată în faţa ferestrei, privea în depărtare peste vîrfurile castanilor şi deschidea tacticos plicul.

Domnişoara Grete ţinea o corespondenţă bogată. Fire curioasă, devora ca un animal de pradă cele cîteva rînduri, apoi, cu un surîs în marginea buzelor, citea şi le recitea de cîteva ori că le-ar fi putut declama pe de rost! Ar fi vrut să străbată ea însăşi întreaga Europă, poate lumea întreagă. Deocamdată se mulţumea să viseze privind fotografia de pe o carte poştală, recreînd în minte experienţele altora, drumurile, întîmplările. Melomană înrăită, se visa de multe ori privind prin binoclu din lojă, ba chiar păcătuia şi bătea ritmul cu pantoful pe sub rochia lungă. Ofiţerul i se adreseaza prin cuvintele: „Bei den bezaubernder Klängen der Musik…“, apoi notează lista pieselor ce se cîntaseră la primul concert dat de Regimentul casei.
Ahhh, Grete auzea, deja, în cap, toată muzica, sunetele acelea fermecătoare, se învîrtea prin cameră valsînd cu ochii în tavan şi rîzînd. Se oprea apoi gîfîind şi, în ritmul flautului, traversa Parisul în vreo trăsura, cerul era albastru şi aerul tot flori, panglicile pălăriei fluturau vesel în goană, sau poate în vreo gondola Veneţiană trecea cu mîna în apă, visînd. Dar nimic nu putea învinge ritmul îndrăcit al unei polce pline de viaţă şi de veslie. Citind lista pieselor interpretate la concert, era ea însăşi acolo, transpusă de emoţia muzicii. Bravooo, bravooo, sala toată exploda cu aplauze şi se ridica în picioare, domnii ofiţeri drepţi ca o linie cu mustăţile splicuite, doamnele elegante şi îmbujorate, purtînd şalul, evantaiul şi programul în mîinile fin înmănuşate. Apoi tot Oraşul va vui despre primul Concert al Regimentului 31 cezaro-crăiesc de infanterie „Pucherna“ din Sibiu…

„Herzlichen Gruß und Handkuss sendet vom ersten Konzerte des Hausregiments… 03 April 1910“ // Salutări din inima şi „sarutmina“ trimise de la primul concert al regimentului… 03 aprilie 1910… Gretchen împăturea frumos programul-telegramă şi-l aşeza lîngă celelalte scrisori, cărţi poştale şi felicitări primite de la prietene şi admiratori, cu obrazul sprijinit în palme privea peste coama castanilor ce străjuiau zidul, pînă departe, în zare învăluind cu o privire întreagă Cetatea ce-i devenise casă…

Adriana Moscicki

„Program muzical“ // „Musikprogramm“ – depeşă din 1910

Eine Antwort schreiben

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert