• Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Sigerus ~ Burgen

  „Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle“ // „Cetăti și Biserici fortificate săsești din Ardeal“ ~ Lieferung // setul 4

  Albumul Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle // Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal a fost editat de Emil Sigerus 1900 și tipărit la Institulul tipografic sibian „Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt“ / proprietar Peter Drotleff.
  Albumul publicat 1901 conține 50 de foi cu ilustrații realizate prin procedeul tiparului plan Phototypie după fotografii deosebit de rare făcute la sfârșitul sec al XIX-lea. Foile cu dimensiunile de 33×24 cm redau 50 instantanee din 48 localități săsești din Ardeal.

  Prefața ediției a doua și a treia se încheie cu urmatoarea frază în limba germană adresată urmașilor:
  Was der Gemeinsinn der Väter geschaffen, darf die Selbstsucht der Enkel nicht zerstören. ~ Hermannstadt, im Februar 1901 – Emil Sigerus Kustos des siebenbürgischen Karpathenmuseums.”
  Ceea ce a creat civismul părinților, nu are voie să fie distrus de egoismul nepoților. ~ Sibiu, februarie 1901 – Emil Sigerus Custodele Muzeul Carpatin Ardelenesc.” (traducerea liberă a textului original)
  Acest exemplar, tipărit 1901, se află în colecția Helmut Wolff (anterior Langstein).

  Lieferung // setul 4(*) prezintă 5 instantanee din următoarele localități:
  (16) Keisd // Saschiz // Szászkézd (Burg) (17) Keisd // Saschiz // Szászkézd (Kirche) (18) Tartlau // Prejmer // Prázsmár (Inneres) (19) Baassen // Bazna // Bázna / Felsőbajom (20) Frauendorf // Axente Sever // Asszonyfalva (Kirche) + Neithausen // Netuș // Netus
  (*) Albumul „Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal” conține 10 seturi à câte 5 foi/ ilustrații livrate într-o învelitoare de protecție și putea fi achiziționat complet, cu 50 de foi/ ilustrații, sau prin cumpărarea succesivă a celor 10 seturi livrabile (livrare=Lieferung). Un set costa 60 de Heller (1 Heller = a suta parte a unei Coroane/ Krone)

  Pentru a mări fotografiile dați de două ori click pe poză și activați funcția zoom!

  (16) Keisd // Saschiz // Szászkézd (Burg)

  (17) Keisd // Saschiz // Szászkézd (Kirche)

  (18) Tartlau // Prejmer // Prázsmár (Inneres)

  (19) Baassen // Bazna // Bázna / Felsőbajom

  (20) Frauendorf // Axente Sever // Asszonyfalva (Kirche) + Neithausen // Netuș // Netus

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Sigerus ~ Burgen

  „Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle“ // „Cetăti și Biserici fortificate săsești din Ardeal“ ~ Lieferung // setul 3

  Albumul Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle // Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal a fost editat de Emil Sigerus 1900 și tipărit la Institulul tipografic sibian „Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt“ / proprietar Peter Drotleff.
  Albumul publicat 1901 conține 50 de foi cu ilustrații realizate prin procedeul tiparului plan Phototypie după fotografii deosebit de rare făcute la sfârșitul sec al XIX-lea. Foile cu dimensiunile de 33×24 cm redau 50 instantanee din 48 localități săsești din Ardeal.

  Prefața ediției a doua și a treia se încheie cu urmatoarea frază în limba germană adresată urmașilor:
  Was der Gemeinsinn der Väter geschaffen, darf die Selbstsucht der Enkel nicht zerstören. ~ Hermannstadt, im Februar 1901 – Emil Sigerus Kustos des siebenbürgischen Karpathenmuseums.”
  Ceea ce a creat civismul părinților, nu are voie să fie distrus de egoismul nepoților. ~ Sibiu, februarie 1901 – Emil Sigerus Custodele Muzeul Carpatin Ardelenesc.” (traducerea liberă a textului original)
  Acest exemplar, tipărit 1901, se află în colecția Helmut Wolff (anterior Langstein).

  Lieferung // setul 3(*) prezintă 5 instantanee din următoarele localități:
  (11) Marienburg // Feldioara // Földvár (12) Honigberg // Hărman // Szászhermány (13) Alzen // Alțâna // Alcina (14) Felmern // Felmer // Felmir (15) Bussd (Mediasch) // Buzd // Szászbuzd
  (*) Albumul „Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal” conține 10 seturi à câte 5 foi/ ilustrații livrate într-o învelitoare de protecție și putea fi achiziționat complet, cu 50 de foi/ ilustrații, sau prin cumpărarea succesivă a celor 10 seturi livrabile (livrare=Lieferung). Un set costa 60 de Heller (1 Heller = a suta parte a unei Coroane/ Krone)

  Pentru a mări fotografiile dați de două ori click pe poză și activați funcția zoom!

  (11) Marienburg // Feldioara // Földvár (Burg)

  (12) Honigberg // Hărman // Szászhermány

  (13) Alzen // Alțâna // Alcina

  (14) Felmern // Felmer // Felmir

  (15) Bussd (Mediasch) // Buzd // Szászbuzd

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben

  „a Waras usque in Boralt”

  În cele două fotografii se vede una(*) dintre cele două spade legendare de jurământ care „au vegheat de-a lungul timpului peste pământul crăiesc”, în germană Königsboden, în maghiară Királyföld(**)
  O legendă spune că cele două spade originale, înfipte încrucișat în pământul sfânt de conducătorii coloniștilor germani cu ocazia întemeierii primei localități (vezi cele două spade încrucișate pe stema orașului Sibiu), au fost depuse și păstrate în bisericile celor două localități extreme ale ținutului oferit sașilor – Orăștie / Broos / Szászváros și Drăușeni / Draas / Homoróddaróc.

  (*) În fotografia realizată de Emil Fischer în anul 1942 se vede spada din Draușeni ținută de Hannul/ judele, primarul satului (în germană Hann/ Ortsrichter). Spada lungă pentru două mâini, cu două tăișuri, din fotografie NU este cea originală, ci o spadă din sec. al XVII-lea. Cele două spade originale au dispărut. Cea din Orăștie în negura timpului, cea din Draușeni în anul 1944. Interesantă este și vestimentația bărbaților sași din fotografie, mai ales pălariile lor cu boruri mari și calote rotunde…
  (**) Pământul crăiesc (Ținutul crăiesc, Ținutul sașilor sau Scaunele săsești, în latină fundus regius, în germană Königsboden, în maghiară Királyföld) este denumirea dată unora dintre teritoriile transilvane repartizate Sașilor în Evul Mediu, delimitate la nord de râul Mureș, la sud de râul Olt, la est de localitatea Drăușeni și la vest de Orăștie.
  În aceste teritorii s-a stabilit în secolele XII-XIV o populație de limbă germană (inițial populație mixtă germană, flamandă, valonă), cunoscută sub denumirea de sași (în latină, saxones). Prima mențiune documentară este Diploma Andreanum (1224), numită de istoriografia săsească și „hrisovul de aur” (în germană, Goldener Freibrief der Siebenbürger Sachsen), în care regele Andrei al II-lea al Ungariei stabilește anumite privilegii (scutiri fiscale și o formă de autonomie) pentru unitățile administrative respective. (Wikipedia)

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben

  „Andreanum ~ Goldener Freibrief” // „Diploma andreană // „Arany szabadságlevélnek”

  Diploma andreană (în latină Andreanum, germană Goldener Freibrief, sau Goldener Freibrief der Siebenbürger Sachsen (Hrisovul de aur al sașilor transilvăneni, maghiară Arany szabadságlevélnek) a fost un document (diplomă privilegială), emis în anul 1224 de regele Andrei al II-lea al Ungariei, prin care reconfirma coloniștilor germani o serie de privilegii, care au fost menținute pe tot parcursul Evului Mediu, unele chiar până în anul 1876. În 1486 diploma a fost confirmată de regele Ungariei Matia Corvin pentru toată Universitatea Săsească. Documentul nu s-a păstrat în original, ci numai ca o parte a reconfirmării din 1317 a Diplomei andreiene de către regele Carol Robert de Anjou. Actul în limba latină, pe pergament cu pecete atârnată (unul din cele mai vechi documente istorice din Transilvania), este păstrat la Arhivele Naționale ale județului Sibiu. (wikipedia)


  Textul original (întreg):

  „In nomine sanctae trinitatis et individuae unitatis. Andreas dei gratia Hungariae, Dalmaciae, Croaciae, Ramae, Seruiae, Galliciae Lodomeriaeque rex in perpetuum. Sicut ad regalem pertinet dignitatem, superborum contumaciam potenter opprimere, sic etiam regiam decet benignitatem, oppressiones humilium misericorditer sublevare et fidelium metiri famulatum et unicuique secundum propria merita retributionis gratiam impertiri. Accedentes igitur fideles hospites nostri Theuthonici Ultrasiluani universi ad pedes maiestatis nostrae humiliter nobis conquerentes sua questione suppliciter nobis monstrayerunt, quod penitus a sua libertate qua vocati fuerant a piissimo rege Geysa avo nostro excidissent, nisi super eos maiestas regia oculos solitae pietatis nostrae aperiret, unde prae nimia paupertatis inopia nullum maiestati regiae servitium poterant impertiri. Nos igitur iustis eorum querimoniis aures solitae pietatis inclinantes ad praesentium posterorumque notitiam volumus devenire, quod nos antecessorum nostrorum piis vestigiis inhaerentes pietatis moti visceribus pristinam eis reddidimus libertatem. Ita tamen quod universus populus ineipiens a Waras usque in Boralt cum terra Syculorum terrae Sebus et terra Daraus unus sit populus et sub uno iudice censeantur, omnibus comitatibus praeter Chybiniensem cessantibus radicitus. Comes vero quicumque fuerit Chybiniensis nulluni praesumat statuere in praedictis comitatibus, nisi sit infra eos residens, et ipsum populi eligant, qui melius videbitur expedire, nec etiam in comitatu Chybiniensi aliquis audeat comparare pecunia. Ad lucrum vero nostrae camerae quingentas marcas argenti dare teneantur annuatim, nulluni praedialem vel quemlibet alium volumus infra terminos eorundem positum ab hac excludi redditione, nisi qui super hoc gaudeat privilegio speciali. Hocetiam eisdem concedimus, quod pecunia, quam nobis solvere tenebuntur seu dignoscuntur, cum nullo alio pondere nisi cum marca argentea quam piissimae recordationis pater noster Bela eisdem constituit videlicet quintum dimidium fertonem Chybiniensis ponderis cum Coloniensi denario, ne discrepent in statera solvere teneantur. Nunciis vero, quos regia maiestas ad dietam pecuniam colligendam statuerit, singulis diebus, quibus ibidem moram fecerint, tres lotones pro eorum expensis solvere non recusent. Milites vero quingenti infra regnum ad regis expeditionem servire deputentur, extra vero regnum centum, si rex in propria persona iverit, si vero extra regnum iobagionem miserit sive in adiutorium amici sui sive in propriis negotiis quinquaginta tantummodo milites mittere teneantur nec regi ultra praefatum numerum postulare liceat nec ipsi etiam mittere teneantur. Sacerdotes vero suos libere eligant et electos repraesentent et ipsis decimas persolvant et de omni iure ecclesiastico secundum antiquam consuetudinem eis respondeant. Volumus et etiam firmiter praecipimus, quatenus ipsos nullus iudicet nisi nos vel comes Chybiniensis, quem nos eis loco et tempore constituemus. Si vero coram quocumque iudice remanserint, tantummodo iudicium consuetudinarium reddere teneantur, nec eos etiam aliquis ad praesentiam nostram citare praesumat, nisi causa coram suo iudice non possit terminari. Praeter vero supra dicta silvam Blacorum et Bissenorum cum aquis usus communes exercendo cum praedictis scilicet Blacis et Bissenis eisdem contulimus, ut praefata gaudentes libertate nulli inde servire teneantur. Insuper eisdem concessimus, quod unicum sigillum habeant, quod apud nos et magnates nostros evidenter cognoscatur. Si vero aliquis eorum aliquem convenire voluerit in causa pecuniali, coram iudice non possit uti testibus, nisi personis infra terminos eorum constitutis, ipsos ab omni iurisdictione penitus eximentes. Salesque minutos secundum antiquam libertatem circa festum beati Georgii octo diebus, circa festum beati regis Stephani octo et circa festum beati Martini similiter octo diebus omnibus libere recipiendos concedentes. Item praeter supra dicta eisdem concedimus, quod nullus tributariorum nec ascendendo nec descendendo praesumat impedire eos. Silvam vero cum omnibus appendiciis suis et aquarum usus cum suis meatibus, quae ad solius regis spectant donationem, omnibus tam pauperibus quam divitibus libere concedimus exercendos. Volumus etiam et regia auctoritate praecipimus, ut nullus de iobagionibus nostris villam vel praedium aliquod a regia maiestate audeat postulare, si vero aliquis postulaverit, indulta eis libertate a nobis contradicant. Statuimus insuper dictis fidelibus, ut cum ad expeditionem ad ipsos nos venire contigerit, tres descensus tantum solvere ad nostros usus teneantur. Si vero vaivoda ad regalem utilitatem ad ipsos vel per terram ipsorum transmittitur, duos descensus, unum in introitu et unum in exitu solvere non recusent. Adiicimus etiam supra dictis libertatibus praedictorum, quod mercatores eorum ubicumque voluerint in regno nostro libere et sine tributo vadant et revertantur, efficaciter ius suum regiae serenitatis intuitu prosequentes. Omnia etiam fora eorum inter ipsos sine tributis praecipimus observari. Ut autem haec quae ante dicta sunt firma et inconcussa permaneant in posterum, praesentem paginam duplicis sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum anno ab incarnatione domini M. CC. XXIIII., regni autem nostri anno vicesimo primo.“

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Sigerus ~ Burgen

  „Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle“ // „Cetăti și Biserici fortificate săsești din Ardeal“ ~ Lieferung // setul 2

  Albumul Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle // Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal a fost editat de Emil Sigerus 1900 și tipărit la Institulul tipografic sibian „Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt“ / proprietar Peter Drotleff.
  Albumul publicat 1901 conține 50 de foi cu ilustrații realizate prin procedeul tiparului plan Phototypie după fotografii deosebit de rare făcute la sfârșitul sec al XIX-lea. Foile cu dimensiunile de 33×24 cm redau 50 instantanee din 48 localități săsești din Ardeal.

  Prefața ediției a doua și a treia se încheie cu urmatoarea frază în limba germană adresată urmașilor:
  Was der Gemeinsinn der Väter geschaffen, darf die Selbstsucht der Enkel nicht zerstören. ~ Hermannstadt, im Februar 1901 – Emil Sigerus Kustos des siebenbürgischen Karpathenmuseums.”
  Ceea ce a creat civismul părinților, nu are voie să fie distrus de egoismul nepoților. ~ Sibiu, februarie 1901 – Emil Sigerus Custodele Muzeul Carpatin Ardelenesc.” (traducerea liberă a textului original)
  Acest exemplar, tipărit 1901, se află în colecția Helmut Wolff (anterior Langstein).

  Lieferung // setul 1(*) prezintă 5 instantanee din următoarele localități:
  (6) Denndorf // Daia // Szászdálya (7) Hamruden // Homorod // Homoród (8) Kelling // Câlnic // Kelnek (Burg) (9) Galt // Ungra // Szászugra (10) Schönberg // Dealu Frumos // Lesses
  (*) Albumul „Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal” conține 10 seturi à câte 5 foi/ ilustrații livrate într-o învelitoare de protecție și putea fi achiziționat complet, cu 50 de foi/ ilustrații, sau prin cumpărarea succesivă a celor 10 seturi livrabile (livrare=Lieferung). Un set costa 60 de Heller (1 Heller = a suta parte a unei Coroane/ Krone)

  Pentru a mări fotografiile dați de două ori click pe poză și activați funcția zoom!

  (6) Denndorf // Daia // Szászdálya

  (7) Hamruden // Homorod // Homoród

  (8) Kelling // Câlnic // Kelnek (Burg)

  (9) Galt // Ungra // Szászugra

  (10) Schönberg // Dealu Frumos // Lesses

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Sigerus ~ Burgen

  „Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle“ // „Cetăti și Biserici fortificate săsești din Ardeal“ ~ Lieferung // setul 1

  Albumul Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle // Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal a fost editat de Emil Sigerus 1900 și tipărit la Institulul tipografic sibian „Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt“ / proprietar Peter Drotleff.
  Albumul publicat 1901 conține 50 de foi cu ilustrații realizate prin procedeul tiparului plan Phototypie după fotografii deosebit de rare făcute la sfârșitul sec al XIX-lea. Foile cu dimensiunile de 33×24 cm redau 50 instantanee din 48 localități săsești din Ardeal.

  Prefața ediției a doua și a treia se încheie cu urmatoarea frază în limba germană adresată urmașilor:
  Was der Gemeinsinn der Väter geschaffen, darf die Selbstsucht der Enkel nicht zerstören. ~ Hermannstadt, im Februar 1901 – Emil Sigerus Kustos des siebenbürgischen Karpathenmuseums.”
  Ceea ce a creat civismul părinților, nu are voie să fie distrus de egoismul nepoților. ~ Sibiu, februarie 1901 – Emil Sigerus Custodele Muzeul Carpatin Ardelenesc.” (traducere liberă a textului original)
  Acest exemplar, tipărit 1901, se află în colecția Helmut Wolff (anterior Langstein).

  Lieferung // setul 1(*) prezintă 5 instantanee din următoarele localități:
  (1) Reps // Rupea // Kőhalom (2) Katzendorf // Cața // Kaca (3) Draas // Drăușeni // Homoróddaróc (4) Deutsch-Weisskirch // Viscri // Szászfehéregyháza (5) Tartlau // Prejmer // Prázsmár
  (*) Albumul „Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal” conține 10 seturi à câte 5 foi/ ilustrații livrate într-o învelitoare de protecție și putea fi achiziționat complet, cu 50 de foi/ ilustrații, sau prin cumpărarea succesivă a celor 10 seturi livrabile (livrare=Lieferung). Un set costa 60 de Heller (1 Heller = a suta parte a unei Coroane/ Krone)

  Pentru a mări fotografiile dați de două ori click pe poză și activați funcția zoom!

  (1) Reps // Rupea // Kőhalom (Burg)

  (2) Katzendorf // Cața // Kaca

  (3) Draas // Drăușeni // Homoróddaróc

  (4) Deutsch-Weisskirch // Viscri // Szászfehéregyháza

  (5) Tartlau // Prejmer // Prázsmár

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben

  „Restauration Josef UNGER // Restaurantul Josef UNGER“

  Un restaurant cu grădină, din buricul burgului (astăzi dispărut din memoria Sibiului/ sibienilor). Restaurantul se afla pe str. Avram Iancu // Reispergasse la nr. 9 – Casa Weidner. Restaurațiunea a funcționat sub denumirea Restauration Josef UNGER // Restaurantul Josef UNGER între 1908-1932. Fotografii din arhiva grupului de Facebook Alt-Hermannstadt.

  Grădina restauranului JOSEF UNGER din curtea clădirii str. Aveam Iancu 9

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben

  „Piața Mică / Kleiner Ring / Kis Piac” ~ anii 1860/65 / Th. Glatz

  Această fotografie deosebită, realizată de renumitul fotograf sibian Theodor Glatz în prima jumătate a deceniului 1860, ne arată Piața Mică într-o zi de târg. Pe fațada clădirii de la nr. 25 se vede reclama librăriei / tipografiei lui Samuel Filtsch. Despre istoria acestei clădiri se pot citi următoarele informații interesante pe situl patrimoniu.sibiu.ro la link-ul accesat: LINK
  „În 1826 Samuel Filtsch îşi deschide aici o tipografie, o editură şi o librărie. Din 1868, afacerea a fost preluată de ginerele său, Wilhelm Johann Krafft care era căsătorit cu Karoline, fata lui Filtsch. Krafft mută tipografia în Avram Iancu nr. 10. Editura şi librăria va fi preluată de celălalt ginere al lui Filtsch, Julius Spreer. Până în 1879 editura şi librăria va purta firma “succesorul lui S Filtsch”, ea funcţionând până spre sfârşitul sec. XIX. În această clădire a fost tipărită în 1828 Gramatica Românească a lui Ion Heliade-Rădulescu; / Aici a fost publicat ziarul Siebenbürgische Blätter între anii 1867-1872; / Redacţia ziarului Schul-und Kirchenbote (Curierul şcolar şi bisericesc);”

  (credit foto: Konrad Klein)

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Sigerus ~ Burgen

  „Ex libris Ludwig Dengel“ ~ 1937

  În albumul Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle // Cetăti și Biserici fortificate săsești din Ardeal editat de Emil Sigerus 1900, tipărit la Institulul tipografic sibian „Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt“ și publicat 1901, se află un Ex-libris desenat de cunoscutul artist Ludwig Hesshaimer (1872-1956).
  Vinieta aplicată pe coperta albumului este datată 1937 și inscripționată cu numele bibliofilului/ filatelistului sibian Ludwig Dengen și cuvintele Siebenbürgen Land des Segens // Transilvania, țara binecuvântării – titlul imnului sașilor din Transilvania (un cântec deosebit, care nu ridică în slăvi un popor, ci frumuseţea unui ţinut).
  Albumul publicat 1901 conține 50 de foi cu ilustrații realizate după fotografii prin procedeul tiparului plan Phototypie. Foile cu dimensiunile de 33×24 cm redau 50 instantanee din 48 localități săsești din Ardeal. Acest exemplar se află în colecția Helmut Wolff (anterior Langstein).

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Sigerus ~ Burgen

  „Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle“ // „Cetăti și Biserici fortificate săsești din Ardeal“ ~ Emil Sigerus 1900

  Albumul Siebenbürgisch-Sächsische Burgen und Kirchenkastelle // Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal a fost editat de Emil Sigerus 1900 și tipărit la Institulul tipografic sibian „Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt“ / proprietar Peter Drotleff.
  Albumul publicat 1901 conține 50 de foi cu ilustrații realizate prin procedeul tiparului plan Phototypie după fotografii deosebit de rare făcute la sfârșitul sec al XIX-lea. Foile cu dimensiunile de 33×24 cm redau 50 instantanee din 48 localități săsești din Ardeal.

  Acest exemplar, tipărit 1901, se află în colecția Helmut Wolff (anterior Langstein).

  Prefața ediției a două și a treia se încheie cu următoarele cuvinte în limbă germană:
  Durch Verzicht auf jedweden Nutzen meinerseits konnte der Preis des Werkes so niedrig gehalten werden, dass es auch unsere Bauern sich werden anschaffen können, und ich hege die Hoffnung, dass sie bei dem Anblick der Zeugen sächsischer Vollskraft früherer Jahrhunderte sich geloben werden, dass dieselbe Treue, die einst die mächtigen Steine zu den Kirchenburgen auftürmten, dem Verfall derselben wehren wird. Was der Gemeinsinn der Väter geschaffen, darf die Selbstsucht der Enkel nicht zerstören. ~ Hermannstadt, im Februar 1901 – Emil Sigerus Kustos des siebenbürgischen Karpathenmuseums.”

  Traducerea liberă a textului original:
  Prin renunțarea la orice avantaj din partea mea, prețul albumului a fost redus atât de mult încât și țăranii noștri vor putea să-l cumpere și am speranța că, la vederea realizărilor/ mărturiilor populației săsesti din secolele anterioare, vor promite că aceeași loialitate cu care cândva s-au ridicat piatră cu piatră bisericile fortificate, îi va împiedică să permită dărăpănarea acestora. Ceea ce a creat civismul părintilor, nu are voie să fie distrus de egoismul nepoților. ~ Sibiu, februarie 1901 – Emil Sigerus Custodele Muzeul Carpatin Ardelenesc.”

  Lista cu ilustrațiile din album:

  Lieferung // setul 1:(*) ~ LINK
  (1) Reps // Rupea // Kőhalom (Burg)
  (2) Katzendorf // Cața // Kaca
  (3) Draas // Drăușeni // Homoróddaróc
  (4) Deutsch-Weisskirch // Viscri // Szászfehéregyháza
  (5) Tartlau // Prejmer // Prázsmár

  Lieferung // setul 2: ~ LINK
  (6) Denndorf // Daia // Szászdálya
  (7) Hamruden // Homorod // Homoród
  (8) Kelling // Câlnic // Kelnek (Burg)
  (9) Galt // Ungra // Szászugra
  (10) Schönberg // Dealu Frumos // Lesses

  Lieferung // setul 3: ~ LINK
  (11) Marienburg // Feldioara // Földvár (Burg)
  (12) Honigberg // Hărman // Szászhermány
  (13) Alzen // Alțâna // Alcina
  (14) Felmern // Felmer // Felmir
  (15) Bussd (Mediasch) // Buzd // Szászbuzd

  Lieferung // setul 4: ~ LINK
  (16) Keisd // Saschiz // Szászkézd (Burg)
  (17) Keisd // Saschiz // Szászkézd (Kirche)
  (18) Tartlau // Prejmer // Prázsmár (Inneres)
  (19) Baassen // Bazna // Bázna / Felsőbajom
  (20) Frauendorf // Axente Sever // Asszonyfalva + Neithausen // Netuș // Netus

  Lieferung // setul 5: ~ LINK
  (21) Stolzenburg // Slimnic // Szelindek (Burg)
  (22) Agnetheln // Agnita // Szentágota
  (23) Meschen // Moșna // Szászmuzsna
  (24) Wurmloch // Valea Viilor // Nagybaromlak
  (25) Gross-Kopisch // Copşa Mare // Nagykapus

  Lieferung // setul 6: ~ LINK
  (26) Michelsberg // Cisnădioara // Kisdisznód (Burg)
  (27) Schweischer // Fişer // Sövényseg
  (28) Waldhütten // Valchid // Válthid
  (29) Klein-Schelk // Şeica Mică // Kisselyk
  (30) Grossau // Cristian // Kereszténysziget

  Lieferung // setul 7: ~ LINK
  (31) Rosenau // Râșnov // Barcarozsnyó (Burg)
  (32) Neustadt (Kronstadt) // Cristian // Keresztényfalva
  (33) Almen // Alma Vii // Szászalmád
  (34) Birthälm // Biertan // Berethalom
  (35) Hundertbücheln // Movile // Százhalom

  Lieferung // setul 8: ~ LINK
  (36) Törzburg // Bran // Törcsvár (Burg)
  (37) Klosdorf // Cloaşterf // Miklóstelke
  (38) Scharosch // Șaroș pe Târnave // Szászsáros
  (39) Heltau // Cisnădie // Nagydisznód
  (40) Mediasch // Mediaș // Medgyes

  Lieferung // setul 9: ~ LINK
  (41) Schässburg // Sighișoara // Segesvár (Burg)
  (42) Bodendorf // Bodendorf // Szászbuda
  (43) Marpod // Marpod // Márpod
  (44) Roseln // Ruja // Rozsonda
  (45) Trappold // Apold // Apold

  Lieferung // setul 10: ~ LINK
  (46) Rote Turm // Turnu Roșu // Vöröstorony (Burg)
  (47) Radeln // Roadeș // Rádos
  (48) Bonnesdorf // Boian // Alsóbajom
  (49) Bulkesch // Bălcaciu // Bolkács
  (50) Deutsch-Kreuz // Criţ // Szászkeresztúr

  (*) Albumul „Cetăți și Biserici fortificate săsești din Ardeal” conține 10 seturi à câte 5 foi/ ilustrații livrate într-o învelitoare de protecție și putea fi achiziționat complet, cu 50 de foi/ ilustrații, sau prin cumpărarea succesivă a celor 10 seturi livrabile (livrare=Lieferung). Un set costa 60 de Heller (1 Heller = a suta parte a unei Coroane/ Krone)

 • Călătorie ~ 2021,  Călătorie în timp / Zeitreise / Időutazás

  2021-03-27

  Pesah – Passover-פסח

  Ieşirea evreilor din Egipt, transformarea lor din sclavi în oameni liberi, se sărbătoreşte în fiecare an în ziua 15 a lunii Nisan (după calendarul evreiesc).
  Sărbătoarea este precedată de îndelungi pregătiri, curăţenie, gătitul bucatelor şi vinderea simbolică a „hameţului” (a cerealelor), căci în toată săptămâna de Sărbătoare, evreii nu vor mânca şi bea nimic produs din cereale (pâine, făină, orez -la ashkenazi- bere, votcă etc). Se spune că, la plecarea în grabă din Egipt, oamenii au luat aluatul de pâine necopt, l-au pus în bocceluţe şi pe drum, acesta s-a turtit şi uscat şi asta a fost pâinea lor de fugari.
  Întreaga „poveste” (istorie) a ieşirii din Egipt este relatată de Cartea ce se citeşte în noaptea de sărbătoare (Hagadah LePesah-Povestea Exodului) şi care este, de fapt, esenţialul ceremoniei. Cartea este presărată cu povestiri şi cântece care însoţesc mâncarea tradiţională, pentru că, în noaptea acesta se mănâncă ierburi amare, picior de miel fript (sau pui), ou fiert, carpas (rădăcina de păstârnac-pătrunjel), haroset (o pastă dulce din mere, smochine, curmale şi vin), hrean cu sfeclă şi pască (matza). Toate sunt aranjate pe o farfurie specială folosită doar cu acest prilej. Bineînţeles, fiecare din ele este un simbol şi se mănâncă într-un anumit moment al povestirii.
  „Cu ce se deosebeşte noaptea aceasta de alte nopţi”? – (Ma nishtana) – este întrebarea pusă în cântec, pe care îl interpretează, de obicei, cel mai mic participant la masă.
  Răspunsul este: pentru că în toate nopţile mâncăm pâine, doar în noaptea această matza (pască), pentru că mâncăm doar ierburi amare, pentru că le înmuiem nu o dată, ci de două ori în apă cu sare, pentru că în noaptea asta, mâncăm aşezaţi cu toţii în jurul mesei.
  Povestea Exodului este lungă şi complexă… citirea ei durează toată noaptea şi se îndeplineşte conform tradiţiei în casele religioase. Ateii, deşi au transformat Layla Seder (noaptea de Passover) într-un prilej de a se întâlni cu familia, păstrează totuşi simbolurile sărbătorii: farfuria specială, mâncărurile şi cântecele.
  חג פסח שמח!
  Cu urarea de Hag Pesah Sameah… ne îndreptăm spre sărbătorile Pascale!

  Adriana Moscicki

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Ringmauern ~ Centuri

  „Hermannstadt in Siebenbürgen“

  Și acest plan, la fel ca și cel datat ca. 1711-1732, a fost realizat după harta lui Giovanni Giacomo Rossi desenată 1687: Cibinium alias Hermons. o Hermestat Capitale Della Transilvania.resa all-Esercito Imperiale l-anno.1687.
  Orașul medieval este înconjurat de zidul incintei a patra, cu fortificațiile aferente, bastioane, rondele, turnuri și porți. Se disting lacurile și valurile de pământ amenajate extra muros. Interesant este că pe lângă lacurile artificiale, amenajate în valea Pârâului Seviș // Schewis numit și pârâul cu apă potabilă // Trinkbach sau pârâul Țiganilor // Zigeunerbach, apare și Canalul superior Sevis! Acest canal izvora din pârâul Seviș în zona lacului Dumbrava, curgea paralel cu Valea Aurie, numită și Valea Seviș (unde punea în funcțiune Moara Schreyer construită 1770) și paralel cu valea Arinilor și str. Seviș, astăzi Bd. Victoriei, spre Poarta Cisnădiei, unde se ramifica în trei brațe. Unul curgea spre bastionul Soldiș și canalul Morilor, unul traversa spațiul Zwinger spre rondela Soldiș și spre str, Dârstelor și unul intra în oraș, unde se ramifica și curgea prin străzile Sibiului. Pe partea dreaptă, paralel cu râul Cibin, apare Canalul Morilor // Mühlkanal și ramificația acestuia, care traversa orașul de Jos. (Acest plan a fost postat pe grupul de Facebook Alt-Hermannstadt)

  Legendă:
  A. Holmer Thor // Poarta Cisnădiei | B. Leichen Thor // Poarta Leșurilor | C. Elisabeth Thor // Poarta Elisabeta | D. Hertzen Thor // Poarta Burger/ Ocnei | E. Säg Thor // Poarta Sag/ Turnului | F. Mühle // Moară

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Ringmauern ~ Centuri

  „Plan von Hermannstadt” // „Planul orașului Sibiu” ~ ca. 1711-1732

  În harta intitulată Plan von Hermannstadt // Planul orașului Sibiu se disting și trei mori amplasate de-a lungul canalului Morilor „Mühlkanal“. Autorul hărții s-a inspirat din harta orașului Sibiu „Cibinium alias Hermons. o Hermestat Capitale Della Transilvania.resa all-Esercito Imperiale l-anno.1687“ realizată de Giovanni Giacomo Rossi. (sursă ilustrație: arhiva grupului de Facebook Alt-Hermannstadt)

  Legendă:
  1. Heltner Thor // Poarta Cisnădiei | 2. Leichen Thor // Poarta Leșurilor | 3. Elisabethen Thor // Poarta Elisabeta | 4. Borger Thor // Poarta Burger / Ocnei | 5. Säg Thor // Poarta Sag / Turnului | 6. Mühlen // Mori

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Ringmauern ~ Centuri

  „Cibinium alias Hermons. o Hermestat Capitale Della Transilvania.resa all-Esercito Imperiale l-anno.1687“ ~ Giovanni Giacomo Rossi

  Planul „Cibinium alias Hermons. o Hermestat Capitale Della Transilvania.resa all-Esercito Imperiale l-anno.1687“ arată orașul Sibiu, capitala Transilvaniei și reședința Principeleui, în anul 1687. În partea dreaptă-sus se văd clădirile maierenilor (B. Borghii delă cita), dincolo de râul Cibin (C. Tebin). În partea superioară sunt marcate grădinile Principelui (D. Giordino del Prencipe) din față Porții Cisnădiei (E. Porta Heltense). În partea sudică a centurii de fortificații se vede Poarta Elisabeta (F. Porta di S. Elisabetta) și mlaștinile / lacurile amenajate extra muros (G. Paludi). În partea stângă se văd șanțurile / gropile fără apă, săpate extra muros între bastionul Cisnădiei și bastionul Haller (H. fosse senz acqua). Dintre morile existente la acea vreme în perimetrul orașului medieval apar două: Moara orășenească Heidenmühle (~1543) de pe str. Morilor colț cu Alba Iulia și moara Hirschmühle // Moara Cerbului, din fața Portiței Leșurilor / str. Lucian Blaga (I. Molini). În partea dreaptă-jos a centurii apare Poarta Ocnei, în germană Burger Tor, tradus greșit Poarta Cetățenilor? (K. Porta di Cittadini). În colțul de sus din partea stângă a desenului se află Măria sa Ducele Carol al V-lea de Lorena în fruntea armatei imperiale (L. Il Serenissimo duce di Lorena che con lésercito Imperiale símpadro nisce della Citta) primind cheia orașului, oferită de cetățenii cetății (M. Transilvani che portano le chia ui della Citta a sua Altezza). Autorul hârții este Giovanni Giacomo Rossi. (sursă ilustrație: arhiva grupului de Facebook Alt-Hermannstadt)

  Legendă:
  A. Hermestat Citta metropoli della Transilvania doue risio de il Prencipe
  B. Borghi della Citta
  C. Fiume Tebin
  D. Giordino del Prencipe
  E. Porta Heltense
  F. Porta di S. Elisabetta
  G. Paludi
  H. Fosse senz acqua
  I. Molini
  K. Porta di Cittadini
  L. Il Serenissimo duce di Lorena che con lésercito Imperiale símpadro nisce della Citta
  M. Transilvani che portano le chia ui della Citta a sua Altezza

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Ringmauern ~ Centuri

  „Prospekt Fürstentum Siebenbürgen“ // „Harta Principatului Transilvaniei” ~ 1735

  Textul legendei din harta Principatul Transilvaniei realizată în anul 1735.
  Textul original: Prospect der in Fürstenthumb Siebenbürgen ligenden Haupt-Stadt, undt Haupt-Festung, auch anderen Städten undt Schlössern, sambt denen in die Kayz undt Türck: Wallachey, wie auch in die Moldau gehende Reith undt Fahr-Pässen: bey verfertigung der Geographischen LandtCharten dieses Fürstenthumbs aufgenommen undt zusammengetragen im Jahr 1735.
  Traducerea în limba română: Harta Principatul Transilvaniei cu capitala/ cetatea principală și alte orașe și castele, dar și cu drumuri ecvestre și pasaje montane de trecere spre Valachia și Moldova: consemnate și adunate cu ocazia întocmirii hârții geografice a acestui principat în anul 1735.

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Alte Fotos ~ Poze vechi

  „Herrenrunde im Jungen Wald” // „Petrecere în Pădurea Dumbrava”

  Fotografia Petrecere la o halbă de bere în Pădurea Dumbrava // Herrenrunde im Jungen Wald din ciclul „Sibiu și împrejurime” // „Hermannstadt und Umgebung” a fost realizată în atelierul fotografic Wilhelm Mann din Sibiu.
  Fotograful Wilhelm Mann s-a născut la Alba Iulia 1867 și a decedat la Salzburg/Austria 1927. Între 1896-1900 a deținut un atelier fotografic la Sibiu în Piața Mare nr.19. Atelierul a fost preluat 1900 de Julius von Molnar.
  Fotografia este datată 1886 (notație pe verso) ceea ce însemna că Wilhelm Mann a folosit / preluat un clișeu mai vechi ori că datarea este greșită, deoarece în anul 1886 Mann avea 19 ani, iar atelierul fotografic „Wilhelm Mann“ a fost înființat abia 1896. Fotografie din colecția personală.

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Sigerus ~ Aus Alter Zeit

  „Soldischbastei in Hermannstadt“ // „Bastionul Soldiș din Sibiu“ ~ R. Springer

  Bastionul Soldiș din Sibiu ~ ilustrație realizată după o fotografie de R. Springer.
  În aceasta ilustrație se vede latura nord-vestică a bastionului și fragment din zidul rondelei de artilerie.
  Ilustrație din albumul „Aus Alter Zeit“ // „Din vremuri vechi“ editat de Emil Sigerus 1903, tipărit la Institulul tipografic sibian „Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt“ 1904. Albumul conține 50 de reproduceri realizate prin procedeul tiparului în dublu ton // Doppelton-Lichtdruck – colecția Helmut Wolff (anterior Langstein).

  Ilustrația este completată de Sigerus cu următorul text în limba germană:
  Eine ‚Stadt-Ordnung wie vnd wohin ein jeder teill sich halten soll‘ vom 11. September 1556 zählt 6 Basteien auf, von denen heute nur noch die Hallerbastei steht. Wahrscheinlich an Stelle der in oben erwähnter Stadtordnung angeführten ‚Pastey bey heydenberb‘ wurde die Soldischbastei aufgeführt. Die stark verwitterte Steininschrift an der Westseite dieser Bastei berichtet, dass sie vom 1622-27 erbaut wurde unter dem Königsrichter C. Gotzmeister und Bürgermeister M. Lutsch. Von der Soldischbastei bis zur Hallerbastei stand eine zweifache Stadtmauer, zwischen denen die Zwinger lagen.“

 • Alt-Hermannstadt Sibiu ~ Nagyszeben,  Sigerus ~ Aus Alter Zeit

  „Ledererturm / Pulverturm“ // „Turnul Pielarilor / Pulberăriei“ ~ Fr. Auner

  Turnul Pielarilor ~ ilustrație realizată după o fotografie de Fr. Auner.
  Turnul Pielarilor, construit în anii 1475-1485, făcea parte din cea de-a IV-a centură de fortificații a orașului Sibiu. Turnul se află la intersecția străzilor Pulberăriei, Zidului și Rimski-Korsakov. Turnul Pielarilor a fost apărat de breasla curelarilor / pielarilor.

  Ilustrație din albumul „Aus Alter Zeit“ // „Din vremuri vechi“ editat de Emil Sigerus 1903, tipărit la Institulul tipografic sibian „Kunstanstalt Jos. Drotleff, Hermannstadt“ 1904. Albumul conține 50 de reproduceri realizate prin procedeul tiparului în dublu ton // Doppelton-Lichtdruck – colecția Helmut Wolff (anterior Langstein).

  Ilustrația este completată de Sigerus cu următorul text în limba germană:
  Zwischen dem Burger- und Sagthor steht noch der feste Ledererturm, der von geringer Höhe, aber von umso grösserem Umfang ist. Bei dem verheerenden Brande 1559 flog er in die Luft; auch bei der grossen Feuersbrunst 1570 entzündete sich das Pulver im Turm und er wurde abermals zerschmettert, wobei er die Stadtmauer weithin niederlegte. Während eines Gewitters am frühen Morgen des 28. August 1638 fuhr ein Blitzstrahl in denselben und entzündete das darin befindliche Pulver, wodurch der Turm in Trümmer fiel, um jedoch bald wieder aufgebaut zu werden.“

  În fundal se vede reclama restaurantului din grădina Schüler-Schanze ~ Restauration Schüler-Garten.
  În cartea de adrese din anul 1898 îl găsim pe Neugebauer Hans împreună cu Engber Minna (Wirt.) / cârciumari la Schüler-Garten. Deasupra potiței de intrare în grădină se distinge un obiect atârnată de un par. Este vorba de un simbol care semnaliza că în grădina repectivă se afla un restaurant / crâșmă unde se servea într-un anumit timp al anului produse sezonale de băuturi alcoolice / bere sau vin, legate de felul sau proveniența acestora. De obicei se atârna de un par, băț o plantă specifică băuturii respective: viță de vie pentru vinuri sau spic de grâu pentru băuturile de bere. Cu timpul aceste semne au fost înlocuite cu alte simboluri cum ar fi o coroană florală, o laternă, o îmbrăcăminte sau o mătură. În cazul acesta pare a fi o laternă…